Prawa autorskie, Umowy dotyczące prawa autorskiego

Konkurs online a nabycie praw autorskich

Konkurs online a nabycie praw autorskich

Internet wkracza z każdym dniem coraz mocniej do naszego życia. Ogarnia nie tylko obszary ze sfery prywatnej jak hobby czy kontakt ze znajomymi, ale również życie zawodowe wielu osób. Potencjał Internetu, w tym mediów społecznościowych, jest olbrzymi także w sferze reklamy i marketingu. Jedno z dość często stosowanych narzędzi promocyjnych to konkurs online z nagrodami. Może on polegać na wyborze najlepszego zdjęcia, filmu, rysunku czy opowiadania. Wszystkie te formy mogą stanowić utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Czy udział w konkursie prowadzi więc do przekazania praw autorskich organizatorowi?

Konkurs online a loteria

Konkurs online stanowi tzw. przyrzeczenie publiczne. Organizator wyznacza, zazwyczaj w regulaminie, zadanie konkursowe, czas trwania konkursu oraz nagrody. Wskazuje również kryteria wyboru zwycięzców. Konkurs nie może być losowy! Jest co cecha loterii. Nie ma ona żadnych kryteriów wyboru zwycięzcy – wyłania go przypadek. Rozróżnienie to ma olbrzymie znaczenie, gdyż organizacja loterii związana jest ze spełnieniem szeregu wymogów przewidzianych przez ustawę o grach hazardowych.

Konkurs online nie podlega tylu rygorom i co do zasady nie wymaga żadnego zgłoszenia a jego forma jest co do zasady dowolna. Regulamin konkursu traktowany jest jako wzorzec umowy a zwycięzcy mogą dochodzić swoich praw także przed sądem.

Konkurs online a nabycie praw autorskich

Jak wielokrotnie pisaliśmy na blogu (m.in. we wpisie Nabycie praw autorskich), nie jest możliwe przeniesienie praw majątkowych w formie „niższej” niż pisemna. Umowa zawarta za pomocą maila, telefonu czy akceptacji regulaminu online pozostaje nieważna. Mimo tego, w wielu regulaminach konkursów natknąć można się na postanowienia o tym, że uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do utworu – jest to zapis, który nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Czy jest zatem możliwe nabycie praw autorskich od uczestnika konkursu? Jak najbardziej tak, z tym, że wymaga oddzielnej umowy, zawartej co najmniej w formie pisemnej.

Konkurs online a wykorzystanie prac konkursowych przez organizatora

Co ważne, powyższe nie oznacza, że organizator konkursu nie może w żaden sposób wykorzystać prac konkursowych. Rozwiązaniem jest wykorzystanie licencji niewyłącznej, i wprowadzenie odpowiednich postanowień z tym związanych do regulaminu. Taka licencja nie musi mieć formy pisemnej. Pozwoli na wykorzystanie utworów, przy czym nie zapewni organizatorowi wyłączności. Twórca będzie mógł więc udzielić kolejnych licencji dotyczących utworu.

Należy przy tym pamiętać, że licencja dotyczy wyłącznie zakresu wyraźnie w niej wskazanego. Dlatego też, organizator powinien jasno oznaczyć pola eksploatacji utworu w regulaminie konkursu. Pola eksploatacji omawialiśmy już w jednym z poprzednich wpisów na blogu.

Podsumowanie

Nie jest możliwe przeniesienie praw majątkowych w formie „niższej” niż pisemna. Umowa zawarta za pomocą maila, telefonu czy akceptacji regulaminu online pozostaje nieważna. Możliwe w tej formiej jest natomiast udzielenie licencji niewyłącznej.

Konkurs online opiera się w dużej części na swoim regulaminie. Osoby przystępujące do konkursu powinny więc dokładnie zapoznać się z nim aby dowiedzieć się jakie prawa rości sobie organizator. Jednocześnie, do treści regulaminu należy podchodzić krytycznie – nie zawsze jego postanowienia wywołują skutki na gruncie prawa. Nie można bowiem zawrzeć umowy o przeniesienie praw autorskich do utworu w formie niższej niż pisemna.

Napisane przez - - 2661 Views

1 Komentarz

  • Konkurs internetowy z nagrodami - Legalni Twórcy 10 lutego, 2020 at 8:05 am

    […] a dodatkowo pozwala pozyskać nowe osoby, zainteresowane jego tematyką. W ostatnim wpisie Konkurs online a nabycia praw autorskich poruszaliśmy temat konkursów organizowanych w Internecie, z naciskiem na możliwości nabycia […]

    Reply
  • Komentarze

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *