Dane osobowe, Umowy dotyczące prawa autorskiego

Konkurs internetowy z nagrodami

Konkurs internetowy z nagrodami

Organizacja konkursu może być ciekawą formą promocji naszej strony internetowej, bloga czy profilu w mediach społecznościowych. Angażuje osoby, które już są naszymi czytelnikami a dodatkowo pozwala pozyskać nowe osoby, zainteresowane jego tematyką. W ostatnim wpisie Konkurs online a nabycia praw autorskich poruszaliśmy temat konkursów organizowanych w Internecie, z naciskiem na możliwości nabycia praw autorskich do utworów będących zgłoszeniami konkursowymi. Warto jednak poruszyć temat w nieco szerszej perspektywie – organizacji konkursu.

Konkurs internetowy z nagrodami a loteria

Ponieważ jest to kwestia zupełnie fundamentalna, warto przypomnieć, że konkurs internetowy może stanowić przyrzeczenie publiczne albo loterię. Podstawowym kryterium rozróżnienia jest sposób wyłonienia zwycięzcy. W loterii jest to całkowicie losowe, natomiast konkurs cechuje się tym, że organizator ogłasza co będzie brane pod uwagę przy nagradzaniu i w oparciu o to oświadczenie dokonuje wyboru, który nigdy nie jest przypadkowy.

Jest to o tyle istotne, że organizacji loterii obarczona jest wieloma rygorami formalnymi, podczas gdy konkurs wprost przeciwnie – nie trzeba go nigdzie zgłaszać, ani też stosować przepisów ustawy o grach hazardowych a zorganizować może go właściwie każdy. Nie oznacza to jednak, że na organizatorze konkursu nie ciążą żadne obowiązki.

Konkurs internetowy z nagrodami i jego regulamin

Organizacja konkursu w Internecie to świadczenie usług drogą elektroniczną. Konieczne jest więc przede wszystkim ustanowienie regulaminu świadczenia usług. Każdy konkurs jest inny, dlatego też warto przygotować regulamin w sposób indywidualny, dopasowany do okoliczności. Ponieważ regulamin konkursu stanowi co do zasady wzorzec umowy, to zabronione jest stosowanie w nim klauzul niedozwolonych. Warto pamiętać, że regulaminem jest związany uczestnik ale również i organizator, który musi wywiązać się z przyrzeczenia. Nie może więc on np. uchylać się od wydania nagrody. W przeciwnym razie naraża się dochodzenie jej przez laureatów na drodze sądowej.

Co zawrzeć w regulaminie konkursu?

Regulamin nie musi być bardzo rozbudowany, ale powinien zawierać informacje dotyczące czasu trwania, rodzaju i zakresu usług (organizator jest tu usługodawcą), warunki świadczenia usług (także techniczne), warunki zgłoszenia oraz reklamacji. Oczywiście ważna jest informacja o kryteriach wyboru laureatów, nagrodach, sposobie i terminie ogłoszenia zwycięzcy, opis zadania konkursowego i zasad jakie obowiązują przy jego wykonywaniu. Do tego rozważyć  można postanowienia dotyczące licencji niewyłącznej na utwory przesyłane przez uczestników.

Konkurs internetowy z nagrodami a ochrona danych osobowych

Zgłoszenie konkursowe zawiera dane osobowe autora, nie ma co do tego wątpliwości. Organizator staje się więc administratorem w rozumieniu RODO i w związku z tym wypełnić musi obowiązek informacyjny wobec uczestników. Należy poinformować ich o tożsamości administratora, jego adresie i sposobie kontaktu z nim. Wyjaśnić trzeba jaka jest podstawa i cel przetwarzania danych osobowych, które dane są przetwarzane, komu są przekazywane, jak długo będą przetwarzane oraz o wszelkich uprawnieniach wynikających z przepisów. Warto pamiętać, że administrator powinien przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel przetwarzania.

Podsumowanie

Organizując konkurs internetowy za nagrodami należy skrupulatnie przygotować jego regulamin oraz dopełnić obowiązków związanych z ochroną danych osobowych uczestników.

Chociaż konkurs internetowy z nagrodami nie wiąże się, w przeciwieństwie do loterii, z wieloma wymogami ustawowymi, to stanowi świadczenie usług drogą elektroniczną. Ważne jest więc ustanowienie dobrego, przejrzystego regulaminu świadczenia usług, który zawierał będzie wszystkie podstawowe informacje dotyczące konkursu. Jednocześnie organizator przetwarza dane osobowe uczestników, wobec czego zobowiązany jest do przedstawienia im klauzuli informacyjnej, zgodnej ze standardami RODO.

Napisane przez - - 952 Views

Brak komentarzy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *