Co robię

Mam nadzieję, że informacje zawarte na blogu ułatwią Ci bezpieczne poruszanie się po zawiłościach prawa własności intelektualnej.

Odtąd takie pojęcia jak autorskie prawa osobiste, majątkowe prawa autorskie lub naruszenie i ochrona praw autorskich nie będą już dla Ciebie obcymi zagadnieniami.

Jeżeli masz problem lub pytania na które nie znalazłeś odpowiedzi na blogu to zapraszam do kontaktu ze mną.

W swojej codziennej praktyce wspieram swoich klientów w szczególności przy:

  1. Tworzeniu, negocjowaniu wszelkich umów dotyczących praw autorskich, w tym umów zbywających prawa majątkowe, umów licencyjnych itp.
  2. Tworzeniu, negocjowaniu wszelkich umów związanych z produkcją filmową, w tym produkcją pełnometrażową oraz produkcją reklamową.
  3. Negocjacji warunków związanych z wykorzystaniem wizerunku.
  4. Rejestracji znaków towarowych oraz dochodzeniu praw w przypadku naruszenia praw ochronnych do znaku towarowego.
  5. Tworzeniu dokumentacji związanej z prowadzeniem sklepów internetowych oraz innych platform on line.
  6. Rozwiązywaniu sporów związanych z czynami nieuczciwej konkurencji.
  7. Tworzeniu dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych osobowych.
  8. Dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem autorskich praw, dóbr osobistych, w tym związanych z naruszeniem praw do wizerunku.

Ochrona praw autorskich nigdy już nie będzie spędzać Ci snu z powiek.

Poza tym wyjaśniam i dbam o autorskie prawa osobiste twórców konstruując odpowiednie zapisy umów. Dbam o właściwe przeniesienie praw autorskich. Tematyka prawa w Internecie również nie jest mi obca.

Reprezentuję klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w wymienionych wyżej obszarach, to zapraszam do kontaktu.