Umowy dotyczące prawa autorskiego

Wypowiedzenie umowy licencyjnej

Wypowiedzenie umowy licencyjnej

Zarówno twórca jak i nabywca licencji zawierając umowę zdają sobie sprawę, że nie jest to zobowiązanie wieczyste. Licencjobiorca nie przejmuje przecież prawa majątkowego do utworu na własność. W praktyce często dochodzi do zawierania umowy licencyjnej bezterminowej. Czy jednak faktycznie zawiera się ją na stałe? W dzisiejszym wpisie poruszymy kwestię okresu trwania licencji i wypowiedzenie umowy licencyjnej.

Licencja

Podstawowym kwestiom związanym z umową licencyjną poświęciliśmy jeden z ostatnich wpisów. Krótko zatem przypomnijmy, że jest to zgoda właściciela praw na wykorzystanie utworu. Obejmuje jedynie wprost wskazany w niej zakres, określany polami eksploatacji. W odróżnieniu od umowy o przeniesienie praw autorskich nie powoduje trwałej utraty praw majątkowych do utworu.

Okres trwania licencji

Skoro udzielenie licencji nie jest stałym przeniesieniem prawa warto wiedzieć jaki może być okres trwania licencji. Przepisy ustawy o prawie autorskim dają tutaj pewną swobodę stronom.

Licencji można więc udzielić na czas nieoznaczony – wtedy mamy do czynienia z umową bezterminową. Jeżeli strony wyrażają taką wolę to mogą dokładnie określić czas obowiązywania umowy.

Zawarcie umowy bez określenia okresu jej obowiązywania może wydawać się korzystne dla licencjobiorcy. Na pierwszy rzut oka można uznać taką umowę za zamiennik stałego nabycia prawa. Należy jednak pamiętać, że umowa licencyjna może zostać wypowiedziana.

Wypowiedzenie umowy licencyjnej

Wypowiedzenie umowy to uprawnienie strony do złożenia jednostronnego oświadczenia, zazwyczaj w formie, w której zawarto umowę. Skutkuje ono rozwiązaniem umowy.

Umowa licencyjna zawarta na czas określony może zostać wypowiedziana, z uwzględnieniem terminów ustawowych lub umownych. Jeżeli strony nie uregulowały tej kwestii w umowie, zastosowanie ma więc regulacja z ustawy o prawie autorskim. Zgodnie z nią, twórca może w tym wypadku wypowiedzieć umowę na rok naprzód, na koniec roku kalendarzowego. Oznacza to, że jeżeli wypowiedzenie nastąpiło np. w lutym 2020 r., to skutek nastąpi 31 grudnia 2021 r.

W przypadku umowy licencyjnej zawartej na czas określony, żadnej ze stron co do zasady nie przysługuje prawo wypowiedzenia. Zachodzi tu jednak pewien wyjątek. Jeżeli umowa została zawarta na okres przekraczający 5 lat, to wraz z upływem tego terminu, umowę można wypowiadać tak jakby była zawarta na czas nieokreślony.

Wypowiedzenie umowy licencyjnej – jak się chronić

Jak widać brak uregulowania kwestii wypowiadania bezterminowej umowy licencyjnej może być dla licencjobiorcy bardzo niebezpieczny. Najbardziej optymistyczny scenariusz zakłada bowiem wtedy niespełna dwa lata okresu wypowiedzenia. Oczywiście dla przedsiębiorcy działającego głównie w oparciu o licencje jest to niewiele czasu. Co istotne, licencja może przecież dotyczyć oprogramowania komputerowego które służy do obsługi kluczowych urządzeń w przedsiębiorstwie. W niektórych przypadkach utrata licencji może więc prowadzić do reorganizacji całej działalności gospodarczej.

Dlatego też w praktyce Strony korzystają z możliwości ustalenia długiego okresu wypowiedzenia. Nie możemy jednak przesadzić, gdyż w niektórych przypadkach zbyt długi termin może prowadzić do jego zakwestionowania. Sąd uzna po prostu, że była to próba obejścia prawa. Termin powinien więc być dostosowany do pozostałych warunków umowy. W wielu przypadkach za dopuszczalny uznamy kilkuletni termin wypowiedzenia.

Inny sposób zabezpieczenia licencjobiorcy to nałożenie odpowiedniej kary umownej za skorzystanie z wypowiedzenia umowy licencyjnej.

Podsumowanie

Wypowiedzenie umowy licencyjnej oraz okres trwania licencji to podstawowe elementy umowy, na które należy zwrócić uwagę przy jej zawieraniu. Chociaż regulacje ustawowe chronią licencjodawcę, to możliwa jest ich modyfikacja. Odpowiednie skonstruowanie umowy pozwala zabezpieczyć także interes licencjobiorcy.

Zainteresował Cię ten temat? Zapraszam do kontaktu: 602378912, biuro@duchnowska.pl

Napisane przez - - 6812 Views

7 komentarzy

 • z-dusza.pl 30 sierpnia, 2019 at 3:28 pm

  Krótki, treściwy ale bardzo przydatny tekst. Dzięki!

  Reply
 • z-dusza.pl 30 sierpnia, 2019 at 3:29 pm

  Krótki, treściwy, ale bardzo przydatny tekst. Dzięki!

  Reply
  • Edyta Duchnowska 2 września, 2019 at 11:28 am

   Dziękuje za opinię !

   Reply
 • Milasoo 30 sierpnia, 2019 at 3:37 pm

  Fajnie, że dzielisz się taką wiedzą! Dla każdego kto będzie szukał pomocy w tym zakresie tekst z pewnością będzie pomocny 🙂

  Reply
  • Edyta Duchnowska 2 września, 2019 at 11:27 am

   Bardzo dziękuję za opinię i zachęcam do lektury kolejnych wpisów 🙂

   Reply
 • Olka 31 sierpnia, 2019 at 11:51 am

  Dzięki za sporo praktycznych info i trafnych spostrzeżeń.

  Reply
  • Edyta Duchnowska 2 września, 2019 at 11:27 am

   Dziękuję. Mam nadzieję, że tekst okazał się przydatny !

   Reply

  Komentarze

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *