Problemy praktyczne

Tarcza Antykryzysowa – zwolnienie z opłat na rzecz OZZ

Tarcza Antykryzysowa – zwolnienie z opłat na rzecz OZZ

W związku z epidemią koronawirusa znaczna część przedsiębiorców zmuszona była do czasowego zamknięcia, lub co najmniej ograniczenia prowadzonej działalności. Oczywiście zdrowie i życie ludzi jest ważniejsze niż kondycja gospodarki. Nie możemy jednak pozwolić na jej upadek. Działania w tym duchu podjął rząd, który w ramach tzw. tarczy antykryzysowej przygotował szereg rozwiązań. Jednym z nich jest zwolnienie z opłat na rzecz OZZ.

Zwolnienie z opłat na rzecz OZZ – czym są?

Temat organizacji zarządzania zbiorowego (w skrócie OZZ) poruszaliśmy w pewnym zakresie we wpisie Tantiemy – czym są i ile wynoszą? Przypomnijmy więc krótko, że są to stowarzyszenia artystów, twórców, wykonawców i producentów. Zajmują się ochroną i zarządzaniem powierzonymi im prawami autorskimi. Ich działanie pozwala uniknąć chaosu spowodowanego odprowadzeniem opłat na rzecz tysięcy twórców jednocześnie.

Jakie OZZ funkcjonują w Polsce?

Do najważniejszych OZZ zaliczymy:

-ZAiKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych – reprezentuje autorów),

– STOART (Związek Artystów Wykonawców – reprezentuje wykonawców),

– SAWP (Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych – reprezentuje wykonawców)

– ZPAV (Związek Producentów Audio-Video – reprezentuje producentów)

Opłaty na rzecz OZZ

Każda z organizacji ustala opłaty za publiczne odtwarzanie utworów samodzielnie, na podstawie zróżnicowanych kryteriów. Zawarcie umowy z jedną z organizacji nie zwalnia od obowiązku opłat na rzecz innych! Opłaty ustalane są w formie miesięcznego ryczałtu określonego w umowie i zalezą m.in. od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. Innym czynnikiem istotnym jest wielkość miejscowości w której prowadzona jest działalność.

Zwolnienie z opłat na rzecz OZZ

W normalnych warunkach przedsiębiorca zmuszony jest do odprowadzania opłat na rzecz OZZ w związku z tym, że podczas świadczenia przez niego usług w miejscu, które umożliwia jego klientom zapoznawanie się z utworami. Do najbardziej powszechnych przykładów należy odtwarzanie radia w restauracji. Zakłada się bowiem, że w związku z tym przedsiębiorca uzyskuje korzyść. Ponieważ jednak obecnie mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, zdecydowano się na zwolnienie z opłat na rzecz OZZ.

Zwolnienie z opłat na rzecz OZZ – warunki

Projekt ustawy o tzw. „tarczy antykryzysowej” zakłada, że w okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, od przedsiębiorcy nie pobiera się opłat na rzecz OZZ. Warunkiem zwolnienia jest posiadanie statusu płatnika opłat oraz uiszczenie opłat za okresy przed 8 marca 2020 r.

Zwolnienie z opłat na rzecz OZZ – w jakim trybie?

Co istotne, nie ma konieczności zwraca się z żadnym wnioskiem czy też zawierania aneksów do umów z OZZ. W projekcie ustawy wprost stwierdzono „wstrzymuje się”. W praktyce mamy więc do czynienia z automatyzmem wynikającym z przepisów ustawy.

Projekt „Tarczy antykryzysowej” zakłada zwolnienie z opłat na rzecz OZZ w okresie epidemii. Zwolnienie nastąpi automatycznie i nie trzeba bedzie skadać żadnych wniosków w tym zakresie. Warto pamiętać, że projekt wciąż nie został uchwalony i wciąz mogą pojawić się zmiany.

Napisane przez - - 1906 Views

Brak komentarzy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *