3 Posts for <strong>autorskie prawa majątkowe</strong> Tag

Utwór pracowniczy

Utwór pracowniczy

22 lutego, 2022

Przygotowanie dużego projektu w branży kreatywnej wymaga często zaangażowania wielu osób. Zatrudnieni w przedsiębiorstwie pracownicy czują się natomiast związani ze stworzonymi przez siebie utworami. Jest…