Znaki towarowe

Jak zarejestrować znak towarowy?

Jak zarejestrować znak towarowy?

Znak towarowy coraz częściej postrzegany jest jako bardzo wartościowy składnik majątku przedsiębiorcy. Okazuje się, że na mocno konkurencyjnym rynku sama jakość towarów i usług niekoniecznie wystarczy do utrzymania klientów i pozyskania nowych. Z tego względu bardzo istotne jest budowanie marki i tożsamości w czym zdecydowanie pomagają znaki towarowe. W wielu firmach znak towarowy jest wręcz punktem centralnym, wokół którego tworzona jest strategia rozwoju biznesu i wdrażania nowych produktów. Należy on do grupy nazwanej ogólnie własność intelektualna. Jednocześnie nie wszyscy wiedzą czym jest oraz jak zarejestrować znak towarowy.

Czym jest znak towarowy?

Powszechnie znaki towarowe utożsamia się z logo oraz nazwą firmy, jednak jest to jedynie początek możliwości. Generalnie znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które pozwala na odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innych przedsiębiorstw. Ponadto musi być możliwe przedstawienie go w rejestrze znaków towarowych w taki sposób, aby istniała możliwość dokładnego i jednoznacznego przedmiotu ochrony.

Jak widać nie ma tu ograniczenia do słów czy też grafik. W efekcie znakiem towarowym może być także m.in. forma przestrzenna, dźwięk, kolor czy też kształt.

Jak zarejestrować znak towarowy – badanie zdolności rejestrowej

Aby uzyskać prawo ochronne należy zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej, który ma siedzibę w Warszawie. Wniosek może mieć formę pisemną lub elektroniczną. Najpierw warto jednak przeprowadzić tzw. badanie zdolności rejestrowej. W praktyce jest to analiza baz znaków towarowych (zarówno polskiej jak i międzynarodowych) w poszukiwaniu znaków podobnych lub takich samych jak znak, który planujemy zgłosić. Należy również ocenić, czy oznaczenie nie ma charakteru opisowego. Często wymaga to wiedzy specjalistycznej i znajomości orzecznictwa w zakresie rejestracji znaków towarowych. Podobieństwo nie zawsze będzie bowiem oczywiste na pierwszy rzut oka – w szczególności dla twórcy lub pomysłodawcy znaku towarowego.

Jak zarejestrować znak towarowy – wybór towarów i usług

Warto wiedzieć, że każdy znak towarowy służy do oznaczenia konkretnych towarów lub usług. Może być ich dużo – w zależności od fantazji zgłaszającego – jednak zawsze należy je wskazać. Należy przy tym w pierwszej kolejności posłużyć się kwalifikacją nicejską która zawiera łącznie 45 klas towarów i usług. Następnie, w ramach każdej z klas można zgłosić co do zasady dowolną liczbę towarów lub usług, które się w niej mieszczą (przy czym trzeba wskazać co najmniej jedną pozycję). Klasyfikacja nicejska wskazuje przy każdej klasie katalog, jednak  należy go traktować zakresowo i nie ograniczać się do niego. Przykładem może być klasa 41, która została zakreślona jako „Nauczanie; kształcenie; rozrywka; działalność sportowa i kulturalna.” a przypisać do niej można m.in. usługi w zakresie produkcji filmowej.

Jak zarejestrować znak towarowy – opłaty

Rejestracja znaku towarowego wiąże się z opłatami, które w dużej mierze zależą od tego jak wiele klas z klasyfikacji nicejskiej wskazano we wniosku. Opłata nie jest przy tym jednolita i w zasadzie została rozbita na 3 rodzaje opłat. Opłata zgłoszeniowa to 450 złotych za pierwszą klasę, oraz 120 zł za każdą kolejną przy wniosku składanym w formie pisemnej. Dla wniosków elektronicznych, podstawowa opłata wynosi 400 zł a dopłata za kolejne klasy pozostaje taka sama. Następnie uiścić należy opłatę za pierwszy okres ochronny wynoszący 10 lat i składa się na nią kwota 400 zł za każdą zgłoszoną klasę. Należy również dodatkowo zapłacić 90 zł za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym. Jeżeli natomiast działasz przez pełnomocnika, to dodatkowo zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej.

Jak zarejestrować znak towarowy – wniosek

Wniosek o udzielenie prawa ochronnego nie jest zbyt skomplikowany, jeżeli solidnie się do tego przygotowałeś. Sprowadza się do podania odpowiednich danych zgłaszającego, wyboru rodzaju znaku, jego opisu i podania wykazu usług i towarów. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli wykaz towarów lub usług przekracza 15 wyrazów, to należy zastosować osobny formularz. Należy również pamiętać o odpowiednich załącznikach.

Rejestracja znaku towarowego – rozpatrzenie wniosku

Wniosek o udzielenie prawa ochronnego rozpatrywany jest w kilku etapach. Najpierw bada się poprawność pod względem formalnym, a następnie czy znak posiada zdolność rejestrową. Znak zostanie również opublikowany w rejestrze i rozpocznie się okres, w którym inne podmioty mogą zgłosić sprzeciw co do rejestracji. Po trzech miesiącach zostaniesz wezwany do uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochronny a następnie otrzymasz świadectwo ochronne.

Uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy pozwala na ochronę marki twojej firmy i jej produktów. W procesie rejestracji mogą pojawić się etapy, które nie zawsze będą łatwe do pokonania bez odpowiedniej wiedzy – m.in. badanie zdolności rejestrowej czy wybór towarów i usług w ramach klas z klasyfikacji nicejskiej. Dlatego też warto skorzystać z usług specjalisty, który wie jak zarejestrować znak towarowy.

Napisane przez - - 1311 Views

Brak komentarzy

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *